Dvobojne burme

Kako je sve veća želja da nešto menjamo, tako se menja i tradicionalne burme. Dodatkom određenih legura dobijamo određene boje zlata. U zavisnosti od onoga šta mušterija voli, može birati belu, žutu, crvenu ili burmu kombinovanu određenim bojama. Burma je istog kvaliteta samo prilagođena Vašem ukusu. Zadovoljna mušterija je na prvom mestu.